XIX Международен фестивал за детско творчество „Золотая пчелка“, провеждащ се в гр. Климовичи, Беларус

Изх. № РУО1-4513/19.02.20 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-59/14.02.2020 г., вх. № РУО1-4070/14.02.2020г., приложено Ви изпращам условията за участие в XIX Международен фестивал за детско творчество „Золотая пчелка“, провеждащ се в гр. Климовичи, Беларус.

Допълнителна информация за конкурса може да получите на сайта на организаторите: www.mogomc.by.

 

Приложение: 1. Инструкция

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД