XV конкурс за образователни продукти

Изх. № РУО1-30099/20.09.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на ДИУУ с вх. № РУО1-29060/13.09.2021г. относно XV КОНКУРС ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ, Ви уведомявам, че участие в конкурса могат да вземат действащи учители по различни учебни дисциплини, директори и други педагогически специалисти, както и ученици. В конкурса са обособени четири категории: технологии, наука, изкуства и спорт. Срокът за кандидатстване е 1 ноември 2021 г.

XV ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ е част от XI МЕЖДУНАРОДЕН ЕСЕНЕН НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ „Оптимизация на образователната среда“, който ще се проведе на 12-13 ноември 2021 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София.

 

Моля за Вашето съдействие информацията за инициативата да бъде предоставена на учениците и учителите от поверената Ви образователна институция.

 

Приложения:

  1. Постер на XV КОНКУРС ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ
  2. Покана за участие в XV КОНКУРС ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ
  3. Покана за XI МЕЖДУНАРОДЕН ЕСЕНЕН НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ „Оптимизация на образователната среда“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД