XV Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“

Изх. №РУО1-43297/09.12.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-43101/08.12.2022 г. от Общински детски център за култура и изкуство – гр. Русе., приложено Ви изпращам статут на XV Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“. Конкурсът е включен в програмата на Министерство на културата за закрила на деца с изявени дарби и има за цел да популяризира българския музикален фолклор сред младото поколение.

Конкурсът ще се проведе на 11 и 12 март 2023 г. в гр. Русе и е насочен към деца и ученици на възраст до 20 години. Заявки за участие се приемат до 12.02.2023 г.

Моля информацията да достигне до учителите и учениците от повереното Ви училище.

Приложение:

  1. Статут на XV Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“.
  2. Заявка за участие в XV Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД