XVI Международен фолклорен конкурс „Пауталия“ – Кюстендил 2022

Изх. №РУО1-15737/27.04.2022 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-15403/21.04.2022 г. Ви уведомявам, че читалище „Братство 1869“ и Община Кюстендил организират XVI Международен фолклорен конкурс „Пауталия“ – Кюстендил 2022, който ще се проведе от 1 до 3 юли 2022 г. Конкурсът е включен в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от Министерството на културата. Заявки за участие се изпращат до 24 юни 2022 г.

Моля да създадете необходимата организация за популяризиране на конкурса в поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Статут на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД