XVI-ти Национален ученически конкурс „Посланици на здравето“ 2024 г.

Изх. № РУО1-10962/03.04.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-10866/03.04.2023 г. Ви уведомявам, че Министерство на здравеопазването съвместно с  Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Министерство на околната среда и горите, Регионален офис на СЗО в България и Български младежки червен кръст организират XVI-ти Национален ученически конкурс „Посланици на здравето“ 2024 г. Конкурсът е насочен към подкрепа на здравословния начин на живот, превенция на поведенческите рискови фактори за здравето и утвърждаване на здравословното хранене, засилването на физическата активност и преодоляване на злоупотребата с алкохол и тютюнопушене.

Всички материали за конкурса са публикувани на електронната страница на Министерство на образованието и науката в секция „Конкурси“, подрубрика „Ученици“.

Моля да сведете информацията за конкурса на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Обява.
  2. Регламент 2024.
  3. Формуляр I.
  4. Формуляр II.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД