XVI Филмов фестивал за буктрейлъри

Изх. №РУО1-2295/27.01.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-1922/24.01.2023 г. Ви уведомявам, че предстои провеждането на XVI Филмов фестивал за буктрейлъри, организиран от Природо-математическия лицей „А. Калини“, гр. Бреша, Италия в сътрудничество със 105. Средно училище „Атанас Далчев“, гр. София.

Фестивалът е насочен към ученици от прогимназиален и гимназиален етап. Крайният срок за изпращане на творбите е 16 февруари 2023 г.

Моля да информирате учителите и учениците от повереното Ви училище относно възможността за участие във фестивала.

Приложение:

  1. Обява.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД