XVII Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа“

Изх. № РУО1-4493/13.02.2024 г.

 

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-4317/12.02.2024 г. Ви уведомявам, че за седемнадесета поредна година Община Кюстендил организира Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа“. В конкурса могат да участват ученици от IV до ХІІ клас. Крайният срок за предаване на конкурсните творби е 21 март 2024 година.

Моля да информирате учителите и учениците от повереното Ви училище относно възможността за участие в конкурса.

 

Приложения:

  1. Покана и статут на Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа“.
  2. Покана за участие – плакат.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД