XVII национален конкурс за изпълнители на забавна песен

Изх. № РУО1-16288/01.07.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Регионално управление на образованието – град Пловдив с вх. №РУО1-16067/01.07.2020 г., относно информация за  допуснати участници след селекция до участие във втори етап на живо на  XVII национален конкурс за изпълнители на забавна песен, Ви уведомявам, че конкурсът ще се проведе на 03.07.2020 г. в гр. Пловдив на живо в лятно кино „Орфей“ при спазване на всички противоепидемични мерки.

Регламентът на националния конкурс, както и окончателната класация на вокалните ансамбли са публикувани на сайта на ЦПЛР ОДК – Пловдив : www.odk-plovdiv.com.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД