XX Научно-практическа конференция „Математика и информатика – реалности и перспективи“

Изх. № РУО1-38476/23.11.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на СМБ-Варна с вх. №РУО 1-38142/19.11.2021г. Ви уведомявам, че на 4 и 5 декември 2021 г. в комплекс Терма Еко Вилидж, Кранево ще се проведе юбилейната XX Научно-практическа конференция „Математика и информатика – реалности и перспективи“, организирана от СМБ – секция Варна. Формата на провеждането ще е съобразена с разпоредбите на МЗ и МОН и предпочитанията на участниците – онлайн или присъствено.

Приложено Ви изпращам пълна информация за конференцията.

Моля да запознаете учителите по математика, информатика и/или информационни технологии, компютърно моделиране и начален етап от поверената Ви образователна институция.

Приложения:

  1. Писмо на СМБ – Варна.
  2. Предварителна програма на конференцията.
  3. Оферта за настаняване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД