XX юбилейно издание на “Мениджър за един ден”

Изх. № РУО1-11184/16.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-10201/09.03.2022 г. на Джуниър Ачийвмънт България, Ви уведомявам, че на 10 май 2022 г. ще се проведе XX юбилейно издание на “Мениджър за един ден”.

Допълнителна информация може да намерите на интернет сайта на инициативата: https://7pjgq.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/h6sVNRnSOgNSvVBLMwyW6t0XKErsDXs26zalZLYp0IGj7wU2dLoDDjSyZ5xfphSWRqy7TogecaZBbEDxUuqqfYAF-xJEbDog6vVOJvtrp24Io4ZIxUOY5fVdzcH5UpJ0nV9bkQ.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД