XXI Научно-практическа конференция „Математика и информатика – реалности и перспективи“

Изх. № РУО1-39545/31.10.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо с вх. № РУО1-38671/20.10.2022 г. на Съюза на математиците в България – секция Варна относно провеждане на XXI Научно-практическа конференция „Математика и информатика – реалности и перспективи“.

Приложение: съгласно текста

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД