XXII национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“

Изх. № РУО1-6383/10.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Фондация „ЕВРИКА“, вх.№РУО1-5989/05.03.2020 г., Ви уведомявам,  че Фондация „ЕВРИКА“ обявява XXII  национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 година на Министерството на образованието и науката.

При проявен интерес от Ваша страна, Ви предоставям регламент, формуляр за участие, декларации.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Регламент
  2. Формуляр за участие
  3. Декларация на участник
  4. Декларация родител

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД