XXII Национален ученически празник „За хляба наш…“ – 2020 г.

Изх. №РУО1-7574/01.04.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО-Благоевград с вх. № РУО1-7384/30.03.2020 г., Ви уведомявам, че XXII Национален ученически празник „За хляба наш…“ – 2020 година няма да се проведе.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД