XXIII Национален есенен турнир по информатика в гр. София

Изх. № РУО1-36225/07.11.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед № РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 09-3012/05.10.2023 г.  на министъра на образованието и науката за определяне на РУО – София-град за домакин на Националния есенен турнир по информатика през учебната 2023/2024 г. и заповед № РД01-670/27.10.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училище домакин за организиране и провеждане на Националния есенен турнир по информатика, Ви уведомявам, че в периода от 24 до 26 ноември 2023 г. в СМГ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе Националния есенен турнир по информатика.

Организатори на турнира са МОН, РУО – София-град и СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София.

Участниците в турнира (или техни родители/попечители/настойници, ако самите участници са под 16 годишни) подават до директора на училището, в което се обучават, декларация (по образец на МОН) за информираност и съгласие за публикуване на резултатите им в турнира и личните им данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място), както и за публикуване на снимки и/или видео с тяхнно участие. Ръководителите на участниците изпращат списъка на учениците, които не са изразили съгласие и копие от декларациите им до организаторите на турнира, в срок до 20.11.2023 г. на e-mail: [email protected].

Актуална информация за провеждането на турнира се публикува на: http://www.math.bas.bg/infos и https://sofiacode.com/neti.

За допълнителна информация: Нели Георгиева – старши експерт по информатика и информационни технологии, РУО – София-град, тел. 0886004695 и електронна поща [email protected]; Десислава Рачева, старши учител в СМГ: тел. 0887-770-822 и електронна поща: [email protected]; Евгений Василев, старши учител в СМГ: тел. 0888-148-224 и електронна поща: [email protected].

 

Приложения:

 

  1. Регламент на Националния есенен турнир по информатика.
  2. Квоти за националните състезания по информатика за учебната 2023/2024 година.
  3. Програма на Националния есенен турнир по информатика, гр. София.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02-2788/03.11.2023 г.

на началника на РУО – София-град/