XXIII Национален радиоконкурс „Славейче 2022“

Изх. №РУО1-12090/24.03.2022 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-11544/21.03.2022 г. Ви уведомявам за предстоящо провеждане на XXIII Национален радиоконкурс за млади изпълнители на народни песни „Славейче 2022“, организиран от БНР – Радио Стара Загора. Конкурсът ще се проведе на 9 и 10 април 2022 и в него могат да участват деца и ученици на възраст до 16 години. В отделна категория се надпяват учениците от специализираните училища по изкуствата и паралелки с разширено изучаване на музика.

Крайният срок за подаване на заявки за участие е 7 април 2022 г.

Моля да създадете необходимата организация за популяризиране на конкурса в поверената Ви образователна институция.

Приложение:

  1. Статут.
  2. Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД