XXV Национален ученически празник „За хляба наш…“, посветен на деня на Земята – 22 април

Изх. № РУО1-3447/05.02.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-3360/02.02.2024 г., Ви информирам за предстоящо провеждане на XXV Национален ученически празник „За хляба наш…“. Празникът е посветен на Деня на Земята – 22 април и ще се проведе от 25 до 27 април 2024 г. в гр. Благоевград. Целта на събитието е запознаване с традициите, свързани с хляба и хлебните продукти, запознаване със съвременните изисквания и норми на хлебопроизводство, обогатяване на научните познания за производство на хляб и неговото значение, формиране на знания, умения и навици за здравословно хранене и здравословен начин на живот.

Заявки за участие се изпращат до 12 април 2024 г.

Моля да сведете информацията за празника до учителите и учениците от повереното Ви училище.

Приложения:

 

  1. Регламент за организация и провеждане.
  2. Заявка за индивидуално участие.
  3. Заявка за групово участие.
  4. Декларации за информирано съгласие.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД