XXVI Национален ученически театрален фестивал „Климент Михайлов“

Изх. №РУО1-2170/26.01.2023 г.

 

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-1422/18.01.2023 г. от Общински детски център за култура и изкуство – гр. Русе, Ви уведомявам за предстоящо провеждане на XXVI Национален ученически театрален фестивал „Климент Михайлов“.

Моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с регламента на фестивала.

Приложение:

  1. Регламент на XXVI Национален ученически театрален фестивал „Климент Михайлов“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД