16.03.2018

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

 

Изх. № РУО1- 6097/16.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД09-5411/12.10.2017г.на министъра на образованието и науката във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, общинските и частите училища на територията на Република България и съгласно Приложение № 1 и Приложение № 3 на съшата заповед Ви уведомявам, че Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 31.03.2018 г.(събота) от 09:00 ч., както следва:

В 56. СУ „К. Иречек“, район „Люлин“, ул. „Търново“ № 37, гр. София, email: su56@abv.bg за учениците от училищата в районите Люлин(без учениците от 79. СУ „Индира Ганди“), Надежда, Нови Искър, Овча купел, Сердика, Средец, Триадица.

В 79. СУ „Индира Ганди“, район „Люлин“, ул. „Полк. Ст. Топузов“ № 6, email: souigandi@abv.bg за учениците от училищата в районите Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Илинден, Красна поляна, Красно село и учениците от 79. СУ „Индира Ганди“.

В 81. СУ „Виктор Юго“, район „Младост“, ж. к. Младост 3, ул. „Бъднина” № 3, email: sou81@abv.bg – за учениците от училищата в районите Младост (без учениците от 128. СУ „Алберт Айнщайн“), Оборище, Панчарево, Подуяне, Слатина, Студентски.

В 128. СУ „Алберт Айнщайн“, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 2, email: souaa@abv.bg – за учениците от училищата в районите Изгрев, Искър, Кремиковци, Лозенец и учениците от 128. СУ „Алберт Айнщайн“.

Моля в срок до 26.03.2018 г. да изпратите на електронните пощи на училището домакин, определено за участие в състезанието на учениците от Вашето училище и на e-mail ruo.sf.lgavrailova@gmail.com във формат Excel списък на учениците от повереното Ви училище, които желаят да участват в състезанието, списък на учениците, подали декларации по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката (за непубликуване на резултатите), както и трите имена и предмет, по който преподават на квесторите(на всеки 5 ученици по един квестор).

Състезанието е анонимно. Учебното съдържание е по учебната програма за задължителната подготовка (задача 1 и задача 2) и по учебната програма за свободноизбираема подготовка (задача 3 и задача 4). Времетраенето на състезанието е 4 часа и 30 минути.

Квесторите, определени от Вашето училище следва да се явят в училището домакин, определено за Вашия район в 07.45 ч. на 31.03.2018 г. за инструктаж.

Учениците, желаещи да участват в Пролетното математическо състезание следва да се явят в определеното за тях училище домакин на 31.03.2018 г.(събота), не по-късно от 08.30 ч., като ще бъдат допускани в сградата само срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.03.2018

Състезание по БЕЛ

Изх. № РУО1-5929/ 14.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с обявата за състезание по български език и литература „Проф. Боян Пенев“, организирано от 125. СУ „Боян Пенев“ за ученици от столичните училища.

Приложение: обява

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.03.2018

Подготовка на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“

 

Изх. № РУО1- 6008/15.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На електронните пощи на училищата домакини на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ са изпратени необходимите материали за предварителната подготовка на състезанието.

Ако училище домакин не е получило имейла, моля да уведоми старши експерта по математика в срок до 15.03.2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.03.2018

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК, ПРОВЕДЕН НА 17.02.2018 Г. В ГРАД СОФИЯ

 

Списък на учениците с резултатите от областния кръг на олимпиадата по френски език и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката. Списъкът е изготвен съгласно Протокол № 2 за резултатите на учениците, които не са предложени за допускане до национален кръг.

 

Приложения: съгласно текста

 

15.03.2018

Национален кръг на олимпиадата по френски език

 

Изх. № РУО1-5995/ 15.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

9.ФЕГ, 18.СУ, 23.СУ, 35.СУ, 133.СУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Съгласно заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, националният кръг на олимпиадата по френски език, ще се проведе на 24.03.2018 г. от 10.00 ч. във ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери", гр. Пловдив, ул. „Вук  Караджич" № 13а.

Националният кръг на олимпиадата по френски език се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Пловдив и ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери".

Официалното откриване ще се състои 23.03.2018 г. от 17:30 ч. в зала „Пълдин" на Парк-хотел „Санкт Петербург".

Във връзка с провеждането на националния кръг на олимпиадата по френски език са договорени преференциални цени за участници, ръководители и придружители в Парк -хотел „Санкт Петербург", бул."България" № 97. Настаняването в хотела ще се извърши на 23.03.2018 г. от 14.00 до 17.00 ч. Ръководителите на групите сами извършват резервациите в хотела на електронна поща: marketing@sphotel.net в срок до 20.03.2018 г. ( Участниците могат да потърсят и други хотели за настаняване).

Допускането до участие в олимпиадата е възможно само срещу представяне на документ за самоличност или ученическа карта.

Моля, в случай на установена грешка в изписването на имената и/или класовете на участниците, класирани за националния кръг, да посочите правилното изписване на имейл: petya.katrandzhieva@gmail.com в срок до 16.03.2018 г.

Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва чрез заявки по образец, които е необходимо да изпратите в срок до 20.03.2018 г. на електронна поща: petya.katrandzhieva@gmail.com (с копие до rio_nlukanova@abv.bg).

Финансовите средства, необходими за осигуряването на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

За допълнителна информация и съдействие моля да се обръщате към Петя Катранджиева, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Пловдив, тел. 0889 404 640 и електронна поща: petya.katrandzhieva@gmail.com

 

Приложения:

1.       Формуляр на заявка за участие.

2.       Предварителна програма на олимпиадата.

3.       Информация за настаняването в Парк - хотел „Санкт Петербург".

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

14.03.2018

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ПРОВЕДЕН НА 25.02.2018 Г. В ГРАД СОФИЯ

 

Списъци на учениците с резултатите от областния кръг на олимпиадата по география и икономика, неподали декларация по т. 2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение № 1 към заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката. Списъците са изготвени съгласно Протокол № 1 за резултатите на учениците от първа и втора състезателна група (V и VІ клас), за които не се провежда национален кръг.

14.03.2018

Национален кръг на олимпиадата по английски език

 

Изх. № РУО1-РУО1-5896/14.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

ПЪРВА АЕГ, СМГ, 91. НЕГ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания, националният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 25.03.2018 г. от 10:00 часа в ЕГ „Христо Ботев“, ул. „Генерал Чернобузов“ № 19, град Кърджали. Националният кръг на олимпиадата по английски език е организиран от Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Кърджали и ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали. Настаняването на участниците, за които са договорени преференциални страни, е предвидено за 24.03.2018 г. от 14:00 до 17:00 часа в следните хотели:

- Хотел „Кърджали“ – бул. „Беломорски“ № 68, телефон: 036182354;

- Хотел „Устра“ – ул. „Генерал Делов“ № 1, телефон: 036164722;

- Хотел „Арпезос“ – ул. „Републиканска“ № 46, телефон: 036160200.

Ръководителите на групи сами извършват резервациите в хотелите, в срок до 20.03.2018 година.

Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва чрез подаване на заявка от класираните за национален кръг ученици и техните учители, която следва да се изпрати на електронен адрес: jtasheva@abv.bg в срок до 20.03.2018 година.

Участниците в олимпиадата следва да носят документ за самоличност или ученическа карта и да заемат местата си в залите до 9:00 часа на 25.03.2018 г.

Финансовите средства, необходими за осигуряването на участието в олимпиадата (пътни, дневни и нощувки) са за сметка на участниците.

В случай на установена грешка в изписването на имената на участниците, класирани за национален кръг, моля да посочите правилното изписване на имената на имейл адрес: jtasheva@abv.bg.

В случай, че има участници, които са със специални образователни потребности, моля да опишете точно какви са необходимостите.

За допълнителна информация: Йоана Ташева – старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО – Кърджали, тел. +359897049653.

 

Приложения:

1. Програма.

2. Заявка.

3. Информация за хотелите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

14.03.2018

Национален кръг на олимпиадата по италиански език

 

Изх. № РУО1-5778/ 13.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

105.СУ, 23.СУ, 36.СУ, НУККЛИИЕК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, националният кръг на олимпиадата по италиански език ще се проведе на 24.03.2018 г. с начален час 10:00 часа в 105. СУ „Атанас Далчев“, ул. „Св. Пимен Зографски“ № 7.

Олимпиадата е с продължителност 4 астрономически часа.

Участниците следва да се явят в училището домакин не по-късно от 09:30 часа на 24.03.2018 г. Допускането в изпитните зали ще бъде възможно само срещу представяне на документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва чрез приложената заявка по образец в срок до 20.03.2018 г. на електронен адрес: rio_nlukanova@abv.bg.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.03.2018

Областен кръг на олимпиадата по италиански език

 

 

                                       РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК,

                                                                       ПРОВЕДЕН НА 17.02.2018 Г. В ГРАД СОФИЯ

Списък на учениците с резултатите от областния кръг на олимпиадата по италиански език и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката. Списъкът е изготвен съгласно Протокол № 2 за резултатите на учениците, които не са предложени за допускане до национален кръг.

 

Приложения: съгласно текста

14.03.2018

VIII Национален фестивал на мажоретните състави „Слънчева Бесапара“

 

Изх. № РУО1-5689/12.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Община Пазарджик, Общински детски комплекс – Пазарджик и IFMS – Република Чехия организират  организират от 8 до 10 юни 2018 г. VIII Национален фестивал на мажоретните състави „Слънчева Бесапара“ и VI Европа Гранд При по мажоретен спорт.

Приложение:

Регламент.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД