Благотворителна Великденска кампания „Доброто продължава – Да дарим УсмиВка на възрастните хора в Бургас“

Изх. №РУО1-7488/20.03.2023 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-7288/20.03.2023 г. приложено Ви изпращам покана за Благотворителна Великденска кампания „Доброто продължава – Да дарим УсмиВка на възрастните хора в Бургас“. Кампанията се организира за трета поредна година от Сдружение „Усмивка“ съвместно с Община Бургас.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД