Български ден на доброволеца за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

Изх. № РУО1-12179/ 15.04.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с рег.№ СОА24-ДИ04-1250[1]/08.04.2024 г., вх. № РУО1-11327/08.04.2024 г., Ви уведомявам, че по случай 5 юни, Българският ден на доброволеца за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“ (НАДРБ) и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Министерство на вътрешните работи организират национални състезания за доброволци и млади доброволци за 2024 г.

Състезанията ще бъдат проведени, благодарение на съдействието и гостоприемството на кметовете на Община Троян – г-жа Донка Михайлова и Община Разград – г-н Добрин Добрев, както следва:

 1. Състезание за доброволци:
 • Дата на провеждане: 22.06.2024 г. (събота). Начало на състезанието – 09:00 ч. Състезателите следва да се явят в 08:30 ч. за провеждане на инструктаж.
 • Място на провеждане: гр. Троян, стадион „Чавдар“, ул. „Първомайска“.
 • Дисциплини: съгласно приложения Регламент за организиране и провеждане на национално състезание за доброволци в гр. Троян.
 • Брой участници в колективна дисциплина: 1 отбор – 5-ма състезатели (4 титулярни и 1 резервен, като той не е задължителен). Една община може да участва с повече от един отбор. В срок до 10.05.2024 г., за всеки отбор е необходимо да се подаде отделна заявка за участие в колективна дисциплина, съгласно приложение № 1 на ел. поща: [email protected];
 • Брой участници в индивидуална дисциплина: от всеки един отбор може да участва само по един състезател. За участие в индивидуалната дисциплина, в срок до 10.05.2024 г., е необходимо да бъде попълнена заявка, съгласно приложение № 2.
 • Разходи: всички средства за настаняване, изхранване и транспорт са за сметка на изпращащата община/юридическо лице. В деня на състезанието ще бъдат осигурени минерална вода и сандвичи за състезателите.

Информация за настаняване:

 • хотел „Троян Плаза“, луксозна стая (единична) – 105 лв., стандартна или луксозна стая (двойна) – 62,50 лв. на човек, едностаен апартамент (спалня + диван) – 155 лв. От хотела е заявено, че е необходимо авансово плащане, след резервация на стаите. Желаещите да отседнат в този хотел в срок до 10.05.2024 г. да се свържат с рецепцията на „Троян плаза“ за уточняване на авансовото плащане.
 • почивна станция на „Институт по планинско животновъдство и земеделие“, налични са 23 стаи всяка с по 2 легла. Цената на легло е 20 лв.

За всички нощуващи ще има възможност за заплащане на вечеря в хотел „Троян плаза“ на стойност 40 лв.

Отборите желаещи да нощуват да попълнят тази информация в приложение № 1.

Лице за контакт – главен инспектор Найден Христов, тел. 0883 468 721.

Информация за застраховка: В деня на националното състезание за доброволци, всички състезатели ще бъдат включени в групова застраховка „Злополука“ за сметка на НАДРБ.

 

 1. Състезание за млади доброволци:
 • Дата на провеждане: 20.06.2024 г. (четвъртък). Начало на състезанието 10:30 ч. Състезателите следва да се явят в 10:00 ч. за провеждане на инструктаж.
 • Място на провеждане: гр. Разград, градски парк „Разград“.
 • Дисциплини: съгласно приложения Регламент за организиране и провеждане на национално състезание за млади доброволци (лица, навършили 16 и ненавършили 18 години, които се обучават за доброволци) в гр. Разград.
 • Брой участници: 1 отбор – 6-ма състезатели (5 титулярни и 1 резервен, като той не е задължителен).
 • Лице за контакт от общината: г-жа Златина Георгиева – специалист в отдел „Образование и спорт“ при Община Разград, тел. за контакт: 084 618 214.
 • Разходи: всички средства за транспорт са за сметка на изпращащата община/организация. В деня на състезанието ще бъдат осигурени минерална вода и сандвичи за състезателите.
 • Начин на заявяване на участие: попълнена заявка, съгласно приложение № 3 и декларация (приложение № 4) в срок до 10.05.2024 г. на ел. поща: [email protected].
 • Информация за застраховка: В деня на националното състезание за млади доброволци, всички състезатели ще бъдат включени в групова застраховка „Злополука“ за сметка на НАДРБ.
 • Младите доброволци са лица, навършили 16 и ненавършили 18 години, които могат да бъдат обучавани за доброволци без да изпълняват конкретни задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. а да бъде включено лицето в обучение, е необходимо то да подаде до кмета на съответната община/юридическото лице следните документи:
 • заявление за обучение, подписано от заявителя и родителя/попечителя по образец съгласно приложение № 5;
 • копие от лична здравно-профилактична карта.

В последствие се определя персонален идентификационен номер (ПИН) на одобрените лица, като за целта, кмета на общината/юридическото лице подава писмо до Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Министерство на вътрешните работи.

Освен тези лица, в състезанието могат да се включат и отбори, организирани от училища при същите условия на Регламента за организиране и провеждане на национално състезание за млади доброволци (лица, навършили 16 и ненавършили 18 години, които се обучават за доброволци) в гр. Разград.

За подготовка и провеждане на тренировки на отборите, може да се обръщате към служителите от съответната Столична/Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

При възникнали въпроси, свързани с регламентите и определянето на ПИН на лица, навършили 16 и ненавършили 18 години, може да се обръщате към главен инспектор Ралица Тодорова – тел. 02/98 21 236, 0889 027 489, електронна поща [email protected].

 

 

Моля да сведете информацията за състезанието до знанието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

 1. Регламент за провеждане на Национално състезание за доброволци.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-1203/09.04.2024 г.)