Виртуално посещение на финландско училище в час по английски език

Изх. № РУО1-38771/21.10.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-38675/20.10.2022 г. от Посолството на Финландия в България, приложено Ви изпращам информация относно възможността за виртуално посещение на финландско училище в час по английски език на 31.10.2022 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация в срок до 29.10.2022 г.

Моля да информирате учителите по английски език в повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Информация за виртуално посещение на финландско училище в час по английски език.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД