Втори национален конкурс за късометражно кино „Ученически кинофест – Стара Загора 2023“

Изх. №РУО1-6489/10.03.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-6214/07.03.2023 г. Ви уведомявам, че Община Стара Загора, Международен младежки център – Стара Загора и Център за подкрепа за личностно развитие, гр. Стара Загора обявяват Втори национален конкурс за късометражно кино „Ученически кинофест – Стара Загора 2023“ на тема „Покажи ми…“. Конкурсът е насочен към ученици на възраст от 14 до 19 години. Срокът за изпращане на филмите е 1 май 2023 г.

Моля да популяризирате информацията за конкурса в поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Регламент.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД