Втори националeн ученически турнир по чирлидинг и мажоретни спортни дисциплини

Изх. № РУО1- 9072/18.03.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ

ИНСТИТУЦИИ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Българския Чирлидинг Съюз (БЧС) с вх. № РУО1-8461/13.03.2024 г. Ви уведомявам, че на 26.06.2024 г. в гр. Перник ще се проведе Втори национален ученически турнир по чирлидинг и мажоретни спортни дисциплини „Перник 2024“, организиран от БЧС и Българската асоциация „Спорт за учащи“ (БАСУ). Спортът е част от Националния спротен календар на МОН за учебната 2023/2024 г.

Заявки за участие в Първия националeн ученически турнир по чирлидинг и мажоретни спортни дисциплини „Перник 2024“  се приемат съгласно приложената Наредба на БЧС и БАСУ за ученически турнири чирлидинг и мажоретни спортни дисциплини.

За повече информация: тел. 0878701212, електронна поща: [email protected]

 

Приложения:

  1. Заявка за участие в Първия националeн ученически турнир по чирлидинг и мажоретни спортни дисциплини „Перник 2024“.
  2. Наредба на БЧС и БАСУ за ученически турнири чирлидинг и мажоретни спортни дисциплини.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД