Второ издание на годишните награди „Регионални и местни инициативи в подкрепа на БДП“ на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

Изх. № РУО1-13599/26.04.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-13039/22.04.2024 г. Ви уведомявам, че през 2024 г. Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) ще проведе второто издание на Годишните награди „Регионални и местни инициативи в подкрепа на БДП“. Наградите са посветени на 29 юни – Национален ден на безопасността на движението по пътищата.

Училищата и детските градини могат да участват в категория „Образователна среда в подкрепа на БДП“ като предоставят информация за изпълнените от тях инициативи.

Оценката ще се извърши от експертна комисия с участието на представители на ДАБДП в срок до 24.06.2024 г., а официалното награждаване ще се проведе на 29.06.2024 г.

Критериите за отличаване на най-активните детски градини са:

  • наличие на площадка, кабинет или друго съоръжение, свързано с БДП, на територията на детската градина;
  • проведени инициативи по БДП.

Критериите за отличаване на най-активните училища са:

  • излъчен отбор на училището за участие в Националното състезание по БДП;
  • активност на комисията по БДП за обезопасяване на прилежащия на училището район;
  • наличие на площадка, кабинет или друго съоръжение, свързано с БДП, на територията на училището;
  • проведени инициативи по БДП.

В срок до 10.06.2024 г. желаещите да участват следва да попълнят и изпратят кратка онлайн анкета, достъпна на следните линкове:

За допълнителни въпроси: Марта Петрова – директор на Дирекция „Стратегии, анализи и оценка“ в ДАБДП, тел. 0885 825 221, имейл: [email protected].

Моля да сведете информацията на вниманието на учителите от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО – СОФИЯ-ГРАД