Ден на отворените врати във Факултета по химия и фармация

Изх. № РУО1-12348/ 16.04.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-11210/08.04.2024 г. Ви уведомявам, че на 14.05.2024 г. от 10.00 часа Факултетът по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“ отваря вратите си за всички, които са вдъхновени от науката – ученици, учители, родители с деца, студенти, изследователи и граждани. Ще бъдат представени различни експерименти и модерна апаратура, върху които работи факултетът, опитвайки се да разбули тайните на природата.

В рамките на Деня на отворените врати посетителите ще могат да видят, че химията и фармацията са увлекателни, интересни и полезни, че са престижни специалности с многобройни възможности и реализация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-1203/09.04.2024 г.

на началника на РУО – София-град)