Европейска баскетболна седмица на Спешъл Олимпикс’2022

Изх. № РУО1-41429/22.11.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА,

ЦСОП, РЦПППО – СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-41111/17.11.2022 г., Ви уведомявам, че Спешъл Олимпикс България в партньорство с Българската федерация по баскетбол и Националната баскетболна лига, организират промоционална кампания в подкрепа на Европейската баскетболна седмица на Спешъл Олимпикс’2022, в периода от 26.11.2022 г. до 05.12.2022 г. Спортните празници по баскетбол за индивидуални умения с топка и състезания с участието на смесени отбори са предназначени за младежи с и без интелектуални затруднения. Целта e да се разшири достъпа до спорт за хората  с интелектуални затруднения в България и да променим живота им чрез баскетбола. Важно е всички образователни институции да предложат нови възможности за децата с и без интелектуални затруднения да играят заедно популярната игра баскетбол, както и други занимателни спортни игри с топка.

Всички участници в училищните баскетболни състезания, демонстрации и турнири,  които ще се проведат в рамките на Европейската баскетболна седмица‘2022 ще получат сертификати за участие от Спешъл Олимпикс България с благодарност за положените от тях усилия в подкрепа на мисията за приобщаване чрез спорт.

За повече информация: Диана Банчева, Програмен координатор на Спешъл Олимпикс България, телефон: 0885 321 361, електронна поща: [email protected]

 

Приложения:

  1. Правила за участие в Европейската баскетболна седмица на Спешъл Олимпикс’2022.
  2. Необходими документи за участие в Европейската баскетболна седмица на Спешъл Олимпикс’2022.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 НАЧАЛНИК НА

 РУО – СОФИЯ-ГРАД