„Европейска седмица на чистия спорт“

Изх. № РУО1-10963/03.04.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-10772/02.04.2023 г. Ви уведомявам, че месец април е обявен за месец на чистия спорт, във връзка с което Националният антидопингов център се обръща с покана за подкрепа на „Европейската седмица на чистия спорт“, финансирана по проект от Европейския съюз.

С цел информираност относно антидопинговите дейности в 4 държави – България, Полша, Кипър и Португалия, в седмицата от 13-20 април 2024 г. ще бъдат проведени различни активности с представители на спортната общност и в частност подрастващите и спортуващите в свободното време.

Видео за кампанията ще намерите на сайт: https://anti-doping.government.bg/bg/european-week-of-clean-sport_p10039.html, както и в профил в Instagram:@bul_nado/https://www.instagram.com/bul_nado/, където ще бъде публикувана и информация за предстоящите активности.

Моля да сведете информацията за кампанията на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Информационни материали.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД