Заповеди за учебната 2023/2024 година

Изх. № РУО1-26728/ 29.08.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам заповед № РД 09-2050/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за повеждане на изпитите от националните външни оценявания в IV, VII и X клас през учебната 2023/2024 година, заповед № РД 09-2048/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за повеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII и в XI клас през учебната 2023/2024 година, заповед № РД 09-2045/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на График на дейностите по приемането на учениците в VIII и XI клас през учебната 2023/2024 година, заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката с утвърдени Графици за повеждане на ученическите олимпиади (Приложение 1), на националните състезания (Приложение 2) и на националните състезания по професии (Приложение 3) през учебната 2023/2024 година.

Приложения:

  1. Заповед № РД 09-2050/28.08.2023 г.  на МОН.
  2. Заповед № РД 09-2048/28.08.2023 г. на МОН.
  3. Заповед № РД 09-2045/28.08.2023 г. на МОН.
  4. Заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. на МОН.
  5. График към Заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. на МОН

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД