Заповеди № РД-01-51/26.01.2021 г. и № РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването

Изх. № РУО1-3374/27.01.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповеди № РД-01-51/26.01.2021 г. и № РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД