Заповед № РД 01-132/26.02.2021 г. на министъра на здравеопазването

Изх. № РУО1-7317/04.03.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 01-132/26.02.2021 г. на министъра на здравеопазването за  изменение и допълнение на заповед № РД-01-677/25.11.2020 г., изменена и допълнена със заповед №  РД-01-718/18.12.2020 г., заповед № РД-01-20/15.01.2021 г., заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. и заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. относно дейности и мерки в условията на Covid-19.

Приложение:

  1. Заповед № РД 01-132/26.02.2021 г. на министъра на здравеопазването.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД