Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването, даваща възможност да се провеждат присъствено изпити, практики, олимпиади и състезания при спазване на противоепидемичните мерки

Изх. № РУО1-2324/15.01.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването, която дава възможност да се провеждат присъствено изпити, практики, олимпиади и състезания при спазване на противоепидемичните мерки.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД