Заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки, считано от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г

Изх. № РУО1-31991/12.11.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. на министъра на здравеопазването.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД