Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки считано от 14.11.2020 г. до 30.11.2020 г.

Изх. № РУО1-32437/16.11.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. на министъра на здравеопазването.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ
НАЧАЛНИК НА
 РУО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед №РД 10-1972/13.11.2020 г.
на министъра на образованието и науката/