Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

Изх. № РУО1-33775/26.11.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД