Заповед № РД-09-604/11.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране обучение от разстояние в електронна среда на учениците от пети до дванадесети клас.

Изх. № РУО1-8104/11.03.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ЦПЛР

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-09-604/11.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране обучение от разстояние в електронна среда на учениците от пети до дванадесети клас, във връзка със заповед № РД01-112/11.03.2021 г. на директора на СРЗИ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД