Заповед № РД09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес, считано от 08.11.2021 г.

Изх. № РУО1-36643/08.11.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес, считано от 08.11.2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД