Заповед № РД09-798/31.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на обучение от разстояние в електронна среда

Изх. № РУО1-9987/31.03.2021 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ЦПЛР

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД09-798/31.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, във връзка със Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на министъра на здравеопазването.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД