Заповед № РД09-856/09.04.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на обучение от разстояние в електронна среда от 12.04 до 30.04.2021 г.

Изх. № РУО1-10855/09.04.2021 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД09-856/09.04.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, във връзка със Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД