Инициатива за изпращане на ученически картички в Космоса – #КОСМИЧЕСКА ПОЩА

Изх. № РУО 1-23923/11.09.2020 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-23317/09.09.2020 г., Ви уведомявам за международната инициатива #КОСМИЧЕСКА ПОЩА, организирана от инвестиционен фонд БрайтКап Венчърс (BrightCap Ventures) в периода 15 септември – 23 октомври 2020 г.

България е първата държава в света, която на национално ниво става част от програмата #Космическа Поща. Българските ученици ще могат да изпратят в Космоса картички със свои послания към бъдещето, като опишат или нарисуват своите отговори на въпроса „Защо Земята има нужда от Космоса?“. Пощенските картички ще летят в Космоса с ракетата Ню Шепард и ще бъдат изпратени обратно до всеки ученик с печат „Летял в Космоса“.

Инициативата дава възможност за мотивация на българските деца и младежи да изучават STEM дисциплините.

В рамките на инициативата #Космическа Поща се предоставя достъп на учениците и учителите до примерни планове за уроци, както и редица предизвикателства, които да провокират техните разсъждения и дискусии по темата.

Крайният срок за събиране и изпращане на картичките е 23 октомври 2020 г.

Допълнителна информация относно участие в конкурса:

Приложения:

  1. Инструкции за изготвяне и изпращане на картичките;
  2. Примерни планове за учебни занятия по темата.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД