Информация за критериите за отпускане на месечни стипендии на учениците след завършено основно образование

Рег. № РУО1-34552/04.12.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ

ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,      

В изпълнение писмо № 9105-413/01.12.2020 г. на заместник-министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-34211/02.12.2020 г., и във връзка с критериите за отпускане на месечни стипендии на учениците след завършено основно образование по реда и условията на Постановление № 328 на Министерския съвет от 21.12.2017 г. Ви уведомявам, че трябва да предоставите информацията за критериите за отпускане на месечни стипендии за първия учебен срок на учебната 2020-2021 година в срок до 17.00 часа на 11.12.2020 г. (петък) чрез приложения формуляр, за всяко училище на територията на област София-град, в което се обучават ученици в средната степен на образование.

Информация за критериите за отпускане на месечни стипендии на учениците след завършено основно образование:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4ylmXipBxHh0tPK9oojC__etxpvRU8mXiE3_ZLTjgxLAsPQ/viewform?usp=sf_link

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД