Конкурс за детска рисунка „Drujba Art“

Изх. №РУО1-13294/04.04.2022 г.

 ДО

 ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-12380/28.03.2022 г., Ви уведомявам, че на 16 април 2022 г. от 10:00 часа, в Училищен комплекс „Дружба“, гр. София, ж.к. „Обеля“ 2, ул.“106“, № 3 ще се проведе конкурс за детска рисунка „Drujba Art“. Темата на конкурса е „Червената шапчица“ и в него могат да се включат деца и ученици на възраст от 6 до 9 години.

Допълнителна информация за конкурса може да намерите на адрес: https://drujba.org/drujba-art/.

Моля да предоставите информацията за конкурса на учениците и учителите от поверената Ви образователна институция.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД10-373/17.03.2022 г.

на министъра на образованието и науката)