Конкурс за комикс „Коледна история“

Изх. № РУО 1-29367/21.10.2020 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-29167/20.10.2020 г., Ви уведомявам, че читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1985“, гр. Бургас организира конкурс за изработване на комикс на тема „Коледна история“.

В конкурса могат да участват ученици от ІІІ до ХІІ клас. Творбите се изпращат според регламента на конкурса до 6 декември 2020 г. на адрес: гр. Бургас, к-с „Меден рудник“, бл. 25 (партер), читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1985“.

Телефон за контакти: 0895506219.

 

Приложения:

  1. Обява.
  2. Регламент на Конкурс за комикс „Коледна история“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД