Конкурс за рисунка „Нарисувай ми театър“

Изх. № РУО1-957/ 12.01.2024 г.

 ДО

 ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-750/10.01.2024 г. Ви уведомявам, че Драматичен театър „Гео Милев“, гр. Стара Загора обявява конкурс за рисунка „Нарисувай ми театър“ за ученици от I до XII клас. Крайният срок за предаване на рисунките е 15 март 2024 г.

Моля за популяризиране на конкурса в повереното Ви училище.

Приложение:

  1. Регламент.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД