Конкурс за стипендии за ученици в XI клас по програмата ‘Opportunity Funds – Bulgaria’

Изх. № РУО1-34741/18.10.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-33842/13.10.2021 г. от Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“, Ви уведомявам, че за седма поредна година държавният департамент на САЩ, посолството на САЩ в България и Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ предлагат 18 стипендии в размер до 5 000 щатски долара всяка за ученици в XI клас по програмата ‘Opportunity Funds – Bulgaria’, за подготовка на ученици за кандидатстване в американски висши училища.

Целта на стипендиите е да помогнат на талантливи ученици в XI клас, които имат високи академични постижения и лидерски изяви, но не разполагат с достатъчно финансови средства да се подготвят за успешно кандидатстване за прием със 100% институционално финансиране от американските университети и колежи. Подробности относно стипендиите, изискванията към кандидатите, процеса на кандидатстване и документи за участие в конкурса може да намерите на сайта на Комисия „Фулбрайт“: www.fulbright.bg . Крайният срок за кандидатстване и подаване на документи е 07.01.2022 г. За повече информация: Снежана Тенева – тел. 0898823329 или на електронен адрес: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД