Конкурс за стипендии по програма “Opportunity Funds – Bulgaria”

Изх. № РУО1-28605/14.10.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28321/13.10.2020 г., Ви уведомявам, че за шеста поредна година Българо-Американската комисия за образователен обмен ФУЛБРАЙТ обявява ежегодния конкурс за 10 стипендии в размер до $5,000 всяка, за ученици в 11 клас, по програма “Opportunity Funds – Bulgaria”.

Крайният срок за подаване на документи е 3 януари 2021 г.

Подробности относно стипендиите Opportunity Funds – Bulgaria ще намерите на сайта на Комисия „Фулбрайт“.

Приложение: Съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СИЛВИЯ  ПЕЕВА

 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-2316/12.10.2020 г. на началника на РУО-София-град/