НП „Иновации в действие“

Изх. № РУО 1-28546/14.10.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СОФИЙСКИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-28544/14.10.2020 г., приложено Ви изпращам Правила за изпълнение на НП „Иновации в действие “.

15.10.2020 г. е крайният срок за включване на иновативните и неиновативните училища в националната програма „Иновации в действие“ за учебната 2020/2021 година. Кандидатстването по Националната програма „Иновации в действие“ се извършва по електронен път на следния адрес: https://ischools.mon.bg.

Напомням, че за да се включите в националната програма е необходимо:

  1. Всяко иновативно училище да има сключени два договора за мобилност с иновативно и неиновативно училище;
  2. Всяко неиновативно училище да има един сключен договор за мобилност с иновативно училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СИЛВИЯ ПЕЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-2316/12.10.2020 г.

на началника на РУО – София-град)