Конкурс и събития, организирани от Регионалния етнографски музей на открито „Етър“, гр. Габрово

Изх. № РУО1-4312/04.02.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-4142/03.02.2021 г., Ви уведомявам, че Регионалният етнографски музей на открито „Етър“, гр. Габрово организира Трети национален конкурс „Бостанско плашило“, който ще стартира от 10.02.2021 г.

Музеят предоставя и информация за организирани от него събитията през настоящата година, подходящи за деца и ученици.

 

Приложение:

  1. Регламент за организиране и провеждане на конкурса.
  2. Информация за събитията, организирани от музея.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД