Конференция на учителите по френски език

Изх. № РУО1-508/09.01.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-360/06.01.2023 г. Ви уведомявам, че годишната конференция  на Асоциацията на преподавателите  по френски език ще се проведе от 20 до 21 януари 2023 г. в гр. Пазарджик в ЕГ „Бертолт Брехт“. Темата на конференцията през тази година е „Предизвикателствата на новите формати на ДЗИ и на изпитите за установяване на ниво на владеене на френски език спрямо Европейската езикова рамка“. Ще бъдат представени и обсъдени различни креативни подходи в чуждоезиковото обучение с цел повишаване на мотивацията за учене. Конференцията е обвързана и с отбелязването на международния ден на учителя по френски език и с ролята на учителя като създател на бъдещето на своите възпитаници.

Конференцията ще отбележи и 30 години от създаване на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България.

 

Приложения:

  1. Покана за участие в конференцията.
  2. Програма на събитието.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД