Литературен конкурс „Нестандартно, принц парадокс“

Изх. № РУО 1-15424/15.05.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА И ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-14913/13.05.2024 г. от Градска библиотека – Севлиево моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с условията за участие в Национален младежки литературен конкурс „Нестандартно, принц парадокс“, посветен на Чавдар Мутафов – писател, есеист, преводач, интелектуалец с енциклопедични интереси и занимания.

 

Приложение:

  1. Условия за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД