Междуинституциална платформа „Посещаемо и безопасно училище“

Изх. № РУО 1-31316/06.11.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИTE

УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо от Екип на „Посещаемо и безопасно училище“ с вх. № РУО 1-31240/06.11.2019 г., с информация за извършени нововъведения в междуинституционална платформа „Посещаемо и безопасно училище“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД